Wetenswaardigheden

Wetenswaardigheden rondom lezingen

Natuurkunde lezingen van ons onlangs overleden lid H.K. Bakker

Wetenswaardigheden |

Onder onze leden zijn er die niet alleen naar de lezingen in Diligentia komen, maar ook zelf lezingen verzorgen. Zo kwamen we naar aanleiding van het overlijden onlangs van ons lid, de heer H.K. Bakker, erachter dat hij een mooie staat van dienst heeft bij de Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde – Delft, waarvan hij voorzitter is geweest. Natuurkunde was zijn lust en zijn leven en hij gaf diverse lezingen aan de hand van boeken en literatuurstudie. Op de website www.nvws-delft.nl zijn de slides van die lezingen te vinden:
Fysica en kosmologie“, met een bespreking van het boek van Lee Smolin “Time Reborn”.
Het cyclisch heelal
Planeetatmosferen, klimaat en broeikaseffect op aarde en zijn buurplaneten
Kosmologie, het uitdijend heelal“.
Exoplaneten en de Drakevergelijking“.
Bestaat anti-zwaartekracht en wat zou dat betekenen voor de kosmologie?“.

Prof. Roeland Merks wint Noorderheide prijs

Nieuws, Wetenswaardigheden |

Ieder jaar reikt de Stichting Elise Mathilde Fonds in samenwerking met de Commissie Maatschappelijke Cohesie Noorderheide een prijs uit aan de Diligentia spreker die met zijn activiteiten op de langere termijn bijdraagt aan de maatschappelijke cohesie in Nederland. De prijs bestaat uit het beschikbaar stellen ‘om niet’ van Landgoed Noorderheide voor een retraite weekend van de onderzoeksgroep van de spreker.
De prijs voor de spreker van het afgelopen seizoen is gegaan naar prof. dr. R.M.H. (Roeland) Merks van Universiteit Leiden. Zijn lezing getiteld "Het modelleren van moleculen, cellen en weefsels: De wiskunde van ontwikkelingsbiologie" vond plaats op 18 januari 2020. Het overeenkomstige artikel en de video-opname staan in het Lezingenarchief.
Het bestuur feliciteert prof Merks van harte met de prijs en wenst hem en zijn groep een goed en succesvol weekend toe in het mooie landgoed. Tevens bedanken wij de Stichting Elise Mathilde Fonds en de Commissie Maatschappelijke Cohesie Noorderheide voor het al vele jaren aanbieden van deze unieke prijs. Tot nu toe werd dit telkens door ons lid, de heer Kiewiet de Jonge georganiseerd, maar hij heeft onlangs de fakkel overgedragen aan mevrouw Pien van der Hoeven van de stichting.

Prof. Roeland Merks

Interieur van het prachtige landgoed Noorderheide

Koninklijke NNV

Wetenswaardigheden |

De Nederlandse natuurkundige vereniging (NNV) viert haar honderdjarig bestaan. De vakvereniging voor fysici werd opgericht op 2 april 1921. De oprichting was destijds het initiatief van een illuster rijtje natuurkundigen, waaronder drie Nederlandse winnaars van de Nobelprijs voor Natuurkunde: Pieter Zeeman, Heike Kamerlingh Onnes en Hendrik Antoon Lorentz. Al vanaf het begin is de NNV een actieve en bloeiende vereniging. De NNV behartigt de belangen van de natuurkunde en de natuurkundigen. Tot de ca. 4.000 leden behoren zowel studenten als fysici werkzaam in onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven of bij de overheid.

Tijdens het online-evenement FYSICA 2021 overhandigde de commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk, symbolisch de oorkonde, die behoort bij het predicaat ‘Koninklijk’, aan de voorzitter van de NNV, Diederik Jekel.

Speltheorie

Wetenswaardigheden |

In de lezing van Prof. Jean-Jacques Herings van 12 april over Feilloos Veilen (Nobelprijs verklaard), kwam nog een eerdere Nobelprijswinnaar ter spake, John Nash. Er is een prachtige film over het leven van John Nash gemaakt, “A beautiful Mind” (2001). Meer details zijn te vinden op de Wikipedia pagina. De film is gebaseerd op het boek van Sylvia Nasar met dezelfde titel (1998).

Vooruitziende blik?

Wetenswaardigheden |

Op 20 april 2015 hield prof. De Jong een voordracht voor Diligentia onder de titel “Plotselinge wereldwijde epidemieën; hoe gaan we ons wapenen?”
In 2020 zijn we geconfronteerd met zo’n plotselinge pandemie. Het is de moeite waard om dit artikel nog eens te lezen. U kunt het vinden in het lezingenarchief. Het is huiveringwekkend hoe goed een dergelijke ramp tevoren al in kaart is gebracht, maar ook hoe onvoorbereid we in feite waren toen het gebeurde, en dat ondanks die kennis.
Prof. De Jong is één van de leiders van het PREPARE project van de EU (prepare-europe.eu), dat bedoeld is om goed beslagen ten ijs te komen bij nieuwe pandemieën. Hoewel die taak nog niet is voltooid, heeft het tot nu toe de afstemming tussen verschillende onderzoeksgroepen binnen en buiten Europa wel geholpen.