Wetenswaardigheden

Wetenswaardigheden rondom lezingen

Vooruitziende blik?

Wetenswaardigheden |

Op 20 april 2015 hield prof. De Jong een voordracht voor Diligentia onder de titel “Plotselinge wereldwijde epidemieën; hoe gaan we ons wapenen?”
In 2020 zijn we geconfronteerd met zo’n plotselinge pandemie. Het is de moeite waard om dit artikel nog eens te lezen. U kunt het vinden in het lezingenarchief. Het is huiveringwekkend hoe goed een dergelijke ramp tevoren al in kaart is gebracht, maar ook hoe onvoorbereid we in feite waren toen het gebeurde, en dat ondanks die kennis.
Prof. De Jong is één van de leiders van het PREPARE project van de EU (prepare-europe.eu), dat bedoeld is om goed beslagen ten ijs te komen bij nieuwe pandemieën. Hoewel die taak nog niet is voltooid, heeft het tot nu toe de afstemming tussen verschillende onderzoeksgroepen binnen en buiten Europa wel geholpen.

Prof. Schilthuizen wint Noorderheide prijs

Nieuws, Wetenswaardigheden |

Ieder jaar reikt de Stichting Elise Mathilde Fonds in samenwerking met de Commissie Maatschappelijke Cohesie Noorderheide een prijs uit aan de Diligentia spreker die met zijn activiteiten op de langere termijn bijdraagt aan de maatschappelijke cohesie in Nederland. De prijs bestaat uit het beschikbaar stellen ‘om niet’ van Landgoed Noorderheide voor een retraite weekend van de onderzoeksgroep van de spreker.
De prijs voor de spreker van het afgelopen seizoen is gegaan naar prof. dr. M. (Menno) Schilthuizen van Naturalis Biodiversity Center en Universiteit Leiden. Zijn lezing getiteld "Nieuwe diersoorten ontdekken met 'Citizen Science'" vond plaats op 2 december 2019. Het overeenkomstige artikel en de video-opname staan in het Lezingenarchief. Uit deze lezing sprak al duidelijk zijn gevoel voor samenwerking met anderen: de wetenschap wordt voor het grote publiek toegankelijk gemaakt door de mogelijkheid aan veldonderzoek mee te doen.
Het bestuur feliciteert prof Schilthuizen van harte met de prijs en wenst hem en zijn groep een goed en succesvol weekend toe in het mooie landgoed. Tevens bedanken wij de Stichting Elise Mathilde Fonds en de Commissie Maatschappelijke Cohesie Noorderheide voor het al vele jaren aanbieden van deze unieke prijs. Onze bijzondere dank gaat uit naar de heer Kiewiet de Jonge die dit telkens weer organiseert.

Prof. Menno Schilthuizen

Interieur van het prachtige landgoed Noorderheide

Prof. Liesbeth de Lange wint Lewis Sheiner award

Wetenswaardigheden |

Vlak nadat zij op 19 oktober 2020 haar lezing over medicijngedrag in de hersenen voor ons had gehouden, kreeg prof. Liesbeth de Lange de prestigieuze Lewis B. Sheiner award van de ISoP (Internatonal Society of Pharmacometrics) toebedeeld. Deze onderscheiding wordt gegeven aan onderzoekers die uitzonderlijke resultaten behalen in het verlengde van het onderzoek van Sheiner op het gebied van farmacometrie, de wetenschap die zich bezighoudt met onderzoek van kwantitatieve medicatie.
De onderscheiding hield onder andere in dat zij een keynote lecture over haar werk mocht geven op het congres dat 2 weken na de lezing bij Diligentia gehouden werd in de Verenigde Staten. Vanwege corona geschiedde dit online, met inzet van de livestream apparatuur van Diligentia, vanwege onze goede videokwaliteit.
Het doet ons genoegen dat Diligentia de opname als een extra lezing aan de leden mag aanbieden.

Over stikstof wordt al lang geschreven

Wetenswaardigheden |

Als u denkt dat stikstof een probleem van de laatste jaren is, moet u toch eens in het Lezingenarchief zoeken met de term “stikstof”. Er komen diverse artikelen naar voren, waarvan sommige al meer dan 100 jaar oud zijn! Ook dit oude materiaal is nu allemaal in te zien, dankzij een grote actie van de Koninklijke Maatschappij, waarbij alle oude jaarboeken ingescand zijn en in het weergavesysteem op de website zijn opgenomen.

Groen van Prinsterer

Wetenswaardigheden |

In het licht van de huidige aandacht voor rassendiscriminatie kwam een interessant weetje naar boven:
In november 1841 organiseerde Groen van Prinsterer in Diligentia een eerste overleg om tot opheffing van de slavernij te komen. 22 jaar later, in 1863 werd het een feit. Het is ons niet bekend of de Koninklijke Maatschappij daarbij een inhoudelijke rol heeft gespeeld, naast het ter beschikking stellen van de zaal. Maar tenminste één van de bestuursleden, dhr. Delprat, was aanwezig bij de bijeenkomst, zo blijkt uit een citaat van Betsy Groen van Prinsterer. Wellicht waren er meer bestuursleden bij. En het is een mooie gedachte dat in ons theater deze belangrijke stap is voorbereid.