reservering-nog-niet-open

U kunt nu geen plaatsen reserveren. 10 dagen voor aanvang van de lezing (op zaterdag), nadat u een herinneringsmail voor de lezing heeft ontvangen, start de reservering.

Eventueel overblijvende stoelen voor leden worden een week later, op de zaterdag voor de lezing, beschikbaar gesteld voor introducés.

De reserveringsmogelijkheid stopt zodra alle zaalplaatsen gereserveerd zijn.