Diligentia wil ook leerlingen van het VWO bereiken en biedt daarom scholen een  schoollidmaatschap. Alle docenten en leerlingen uit de hoogste klassen van de school kunnen daarmee de lezingen bijwonen. Scholieren die enthousiast zijn over de bètavakken kunnen zo alvast snuffelen aan echt natuurwetenschappelijk onderzoek. Acht Haagse scholen doen al mee: het Vrijzinnig Christelijk Lyceum, Gymnasium Sorghvliet, het Maerlant Lyceum, het Segbroek College, Gymnasium Haganum, het Haags Montessori Lyceum, het St. Maartenscollege en het Edith Stein College.

Aan het schoollidmaatschap is een prijs verbonden:  de  Diligentiaprijs voor scholieren. Bètadocenten van elke deelnemende school kennen deze prijs toe aan één van hun VWO-leerlingen die een uitmuntende prestatie in één of meer bètavakken heeft geleverd. De prijs wordt tijdens de diploma-uitreiking overhandigd en bestaat uit het boek "Nobel Werk", een boek over natuurkunde, een oorkonde en een gratis Diligentia lidmaatschap gedurende een jaar. Dit geeft het recht om alle lezingen bij te wonen, alle video's te bekijken en je ontvangt het programmaboekje, aankondigingen van lezingen en het jaarboek. De lijst met eerdere winnaars is hier te vinden.

Sinds 2007 organiseert Diligentia elk najaar de Jong Diligentia Lezing. waarvoor alle Haagse VWO-scholieren uit de hoogste klassen worden uitgenodigd. Een overzicht van de Jong Diligentia Lezingen is hier te vinden ( met video-opnames vanaf 2015).