Scholieren

Scholieren en Diligentia

Diligentia wil ook leerlingen van het VWO bereiken en biedt daarom scholen een schoollidmaatschap. Alle docenten en leerlingen uit de hoogste klassen van de school kunnen daarmee de lezingen bijwonen. Scholieren die enthousiast zijn over de bètavakken kunnen zo alvast snuffelen aan echt natuurwetenschappelijk onderzoek. Acht Haagse scholen doen al mee: het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum, Christelijk Gymnasium Sorghvliet, het Maerlant-Lyceum, het Segbroek College, Gymnasium Haganum, het Haags Montessori Lyceum, het Sint- Maartenscollege en het Edith Stein College.

Aan het schoollidmaatschap is een prijs verbonden: de Diligentiaprijs voor scholieren. Bètadocenten van elke deelnemende school kennen deze prijs toe aan één van hun VWO-leerlingen die een uitmuntende prestatie in één of meer bètavakken heeft geleverd. De prijs wordt tijdens de diploma-uitreiking overhandigd en bestaat uit het boek "Nobel Werk", een boek over natuurkunde, een oorkonde en een gratis Diligentia lidmaatschap gedurende een jaar. Dit geeft het recht om alle lezingen bij te wonen, alle video's te bekijken en de winnaars ontvangen het programmaboekje, aankondigingen van lezingen en het jaarboek. De lijst met eerdere winnaars staat op de pagina Diligentiaprijs.

Sinds 2007 organiseert Diligentia elk najaar de Jong Diligentia Lezing. waarvoor alle Haagse VWO-scholieren uit de hoogste klassen worden uitgenodigd. Een overzicht van de Jong Diligentia Lezingen met video-opnames vanaf 2015 is te vinden op de pagina Lezingenarchief.

Elk jaar wordt op deelnemende scholen de Diligentiaprijs voor scholieren uitgereikt.