Vereniging

Diligentia: wat en hoe?

De Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde onder de zinspreuk "Diligentia" wil bekendheid geven aan nieuwe ontwikkelingen in de natuurwetenschappen in brede zin. Dat wil zeggen: in de natuurkunde, scheikunde, sterrenkunde, wiskunde, geologie, biologie en geneeskunde.

Lezingenreeks

Ieder seizoen (van september tot mei) nodigt Diligentia vijftien wetenschappers uit om over hun onderzoek te vertellen. Het gaat daarbij steeds om sprekers van naam en faam die actueel onderzoek doen en dat weten te presenteren op een aantrekkelijke én begrijpelijke wijze - juist ook voor bèta-geïnteresseerden buiten hun eigen vakgebied.
Bij de programmering streeft Diligentia ernaar om jaarlijks elk van de genoemde disciplines aan bod te laten komen. Leden krijgen het lezingenprogramma met titels en samenvattingen toegestuurd, dit is ook te vinden op de pagina Programma.

Plaats en tijd

De voordrachten vinden plaats op maandagavonden in theater Diligentia, Lange Voorhout 5, 's Gravenhage.
De lezingen beginnen om 20.00 uur. Na afloop is er gelegenheid tot discussie. De bijeenkomsten eindigen rond 21.15 uur.
Sinds september 2020 zijn de lezingen ook thuis via een interactieve livestream op deze website te volgen, met gelegenheid tot vragen stellen na afloop van de lezing.

Prijs

De lezingen zijn gratis toegankelijk voor leden (desgewenst met één introducé). Niet-leden kunnen online kaarten kopen. Voor de livestream betaalt u slechts € 3,00, voor zaalkaarten € 5,00.
Bij het betreden van het theater Diligentia zijn de Algemene Bezoekersvoorwaarden van kracht.

Lidmaatschap

Op de pagina Lidmaatschap vindt u alle informatie over het lidmaatschap, lid worden en opzeggen.

Jaarboek

Al sinds 1873 worden jaarlijks verslagen van de lezingen gepubliceerd. Sinds 1923 geschreven door de sprekers zelf en tegenwoordig veelal met kleurige illustraties. In het jaarboek staat ook het jaarverslag van de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde, soms aangevuld met historische overzichten van de Maatschappij. Het boek heeft ca. 150 pagina's.
De jaarboeken zijn in .pdf-vorm te downloaden. Recente jaarboeken zijn ook in gedrukte vorm te koop. Diligentia beschikt over een lezingenarchief met meer dan 1700 titels. Het merendeel van deze artikelen zijn te doorzoeken en in te zien in het lezingenarchief. Ook de video-opnamen van de lezingen die sinds 2014 worden gemaakt zijn daar te doorzoeken en te bekijken.

ANBI status en de Steunstichting

De vereniging heeft de ANBI status bij de belastingdienst. Dit betekent dat schenkingen aan de vereniging vrij zijn van belasting. Om gelden van schenkingen te beheren is een Steunstichting opgericht, tevens met de ANBI status. Op deze wijze kan de vereniging alle schenkingen optimaal en zorgvuldig benutten. Zie ook de pagina Schenkingen en legaten.
Op de ANBI pagina vindt u de algemene, wettelijk verplichte ANBI informatie.
Neem gerust contact op met het bestuur voor meer informatie hierover.

Verdere informatie

Algemene informatie over de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde Diligentia kunt u inwinnen bij het bestuur via het contactformulier.