ANBI gegevens

Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde Diligentia
RSIN/fiscaal nummer: 17.86.490
KvK nummer: 40407990
Postadres: Huis te Hoornkade 12, 2282 JW Rijswijk

Bestuur

Voorzitter
Prof. dr. P.J. (Peter) Sterk

Penningmeester
Dr. A.P. (Lex) Zandee

Secretarissen
Prof. ir. P. (Peter) Hoogeboom
Ing. A.J.G. (Tonny) Regensburg (inschrijving nieuwe leden)

Redactie jaarboek en excursie
Prof. ir. P. (Peter) Hoogeboom

Juridische zaken
Mr. J.W. (Jan) Andringa

Contactpersoon voortgezet onderwijs
Ir. S.A.J. (Bas) Buise

Algemene zaken
Prof. dr. J.M. (Jan) van Ruitenbeek
Ing. A.J.G. (Tonny) Regensburg
Prof. dr. ir. F.J. (Fons) Verbeek
D. (Dorine) Schenk MSc

Financieel beleidsplan

Beleidsplan van de Vereniging

Beloningsbeleid Vereniging

De Vereniging heeft geen medewerkers in dienst, maar heeft wel een beleid met betrekking tot eventuele onkostenvergoedingen van vrijwilligers.

Beloningsbeleid van de Vereniging

Jaarrekening en Jaarverslag

Jaarrekening van de Vereniging seizoen 2021-2022
Jaarverslagen van activiteiten van de vereniging zijn te vinden in de jaarboeken.

Verslag kascommissie seizoen 2021-2022

Statuten

Statuten van de Vereniging

tot Steun aan Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde Diligentia
RSIN/fiscaal nummer: 8174.60.974
KvK nummer: 27294837
Postadres: Huis te Hoornkade 12, 2282 JW Rijswijk

Bestuur

Voorzitter
Dr. A.P. (Lex) Zandee

Secretaris en penningmeester
D. (Dorine) Schenk MSc

Algemene zaken
Dr. ir J.G. (Joost) Vogtländer
 
 
 
 
 

Financieel Beleidsplan

Beleidsplan van de Steunstichting

Opmerking: Schenkingen kunnen worden gedaan onder specifieke bepalingen (bijvoorbeeld dat alleen de rente besteed mag worden, of dat de schenking bedoeld is voor een specifiek soort besteding).
Dergelijke schenkingen worden op de balans aangemerkt als "bestemmingsfonds".

Beloningsbeleid Steunstichting

Alhoewel de Steunstichting geen medewerkers in dienst heeft, is er wel een beloningsbeleid met betrekking tot eventuele onkostenvergoedingen voor vrijwilligers.

Beloningsbeleid van de Steunstichting

Jaarrekening en Jaarverslag

Jaarrekening van de Steunstichting seizoen 2021-2022
Jaarverslag van de Steunstichting seizoen 2021-2022

De kascommissie van de Vereniging controleert ook de banksaldi van de Steunstichting, zie het betreffende verslag kascommissie seizoen 2021-2022.

Statuten

Statuten van de Steunstichting