Bestuursleden

Het Diligentia bestuur vanaf 21/11/2022


Klik op een foto voor meer informatie.

Chronologische lijst van Diligentia besturen

Onderstaande lijst geeft een overzicht van alle bestuursleden die de vereniging heeft gehad, ingedeeld naar de voorzittersperioden. Achter de namen van de bestuursleden is voor zover bekend het tijdvak van het bestuurslidmaatschap vermeld. Bij de secretaris en de penningmeester kolom betreft de tijdsaanduiding alleen deze functie.

Secretaris Penningmeester Overige bestuursleden
2013-hdn voorzitter prof.dr. P.J. (Peter) Sterk
Dr. M.J. (Marie-José) Blankwater (2006-2019)
Drs. A.E.R. (Anton) Kalff (2006-2022)
Prof.ir. P. (Peter) Hoogeboom (2019-hdn)
Ing. A.J.G. (Tonny) Regensburg (2020-hdn)
Dr.ir. J.G. (Joost) Vogtländer (2006-2018)
Dr. A.P. (Lex) Zandee (2018-hdn)
Prof.ir. P. (Peter) Hoogeboom (1998-hdn), dr. H. (Hette) Weijma (1999-2016), mr. J.W. (Jan) Andringa (2007-hdn), prof.dr. K.H. (Koen) Kuijken (2008-2017), dr. M.W. (Margriet) van der Heijden (2016-2020), prof.dr. J.M. (Jan) van Ruitenbeek (2018-hdn), ing. A.J.G. (Tonny) Regensburg (2019-hdn), prof.dr.ir. F.J. (Fons) Verbeek (2020-hdn), D. (Dorine) Schenk MSc (2020-hdn), Ir. S.A.J. (Bas) Buise (2022-hdn)
1995-2013 voorzitter prof.dr. R. van Furth
Mw. J.W.M. Evers (1984-1999)
Mw.dr. G.H. Okker-Reitsma (1996-2006)
Mw.dr. M.J. Blankwater (2006-2019)
Drs. A.E.R. Kalff (2006-2022)
Dr. E. Talman (1982-1996)
Drs. R. Arlman (1996-2005)
Mr. L. van Solkema (2005-2006)
Dr.ir. J.G. Vogtländer (2006-2018)
Mw.dr. M.P.M. Erlee (1959-1998), dr.ir. G.P. de Loor (1983-1998), ir. P. Waasdorp (1984-1998), dr. P.N.J. Wisse (1990-2004), prof.dr. E. van der Meijden (1996-2005), prof.dr. R.R.P. de Vries (1996-2005), prof.ir. P. Hoogeboom (1998-hdn), dr. H. Weijma (1999-2016), mw.dr. M.J. Blankwater (2004-2019), drs. A.E.R. Kalff (2005-2022), prof.dr. P.J. Sterk (2005-hdn), mr. J.W. Andringa (2007-hdn), prof.dr. K.H. Kuijken (2008-2017)
1990-1995 voorzitter dr. ir. G.P. de Loor
Mw. J.W.M. Evers (1984-1999)Dr. E. Talman (1982-1996)Mw.dr. M.P.M. Erlee (1959-1998), ir. P. Waasdorp (1984-1998), prof.dr. R. van Furth (1987-2013), prof.dr. P. Sevenster (1990-1994), dr. P.N.J. Wisse (1990-2004), mr. L. van Solkema (1990-2007), drs. R. Arlman (1994-2005)
1988-1990 voorzitter mr. R.R.J.F.H. Muller
Mw. J.W.M. Evers (1984-1999)Dr. E. Talman (1982-1996)Mw.dr. M.P.M. Erlee (1959-1998), dr.ir. G.P. de Loor (1983-1998), ir. P. Waasdorp (1984-1989), dr. W. Bijleveld (1986-1990), prof.dr. R. van Furth (1987-2013)
1986-1988 voorzitter mw.dr. M.P.M. Erlee
Mw. J.W.M. Evers (1984-1999)Dr. E. Talman (1982-1996)Ir. M.J. Bottema (1975-1988), mr. R.R.J.F.H. Muller (1980-1990), dr.ir. G.P. de Loor (1983-1998), ir. P. Waasdorp (1984-1989), dr. W. Bijleveld (1986-1990), prof.dr. R. van Furth (1987-2013)
1984-1986 voorzitter ir. M.J. Bottema
Mw. J.W.M. Evers (1984-1999)Dr. E. Talman (1982-1996)Mw.dr. M.P.M. Erlee (1959-1998), prof.ir. Y. Boxma (1968-1985), mr. R.R.J.F.H. Muller (1980-1990), dr. H.H. Cohen (1982-1986), P.M. Houpt (1983-1985), dr.ir. G.P. de Loor (1983-1998), ir. P. Waasdorp (1984-1989)
1982-1984 voorzitter R.R. Drion
Dr. W.P.J. Lignac (1949-1984)Dr. E. Talman (1982-1996)Mw.dr. M.P.M. Erlee (1959-1998), ir. O.A.E. Wijnmalen (1965-1984), prof.ir. Y. Boxma (1968-1985), ir. J.H. van der Torren (1972-1983), ir. M.J. Bottema (1975-1988), mr. R.R.J.F.H. Muller (1980-1990), dr. H.H. Cohen (1982-1986), P.M. Houpt (1983-1985), dr.ir. G.P. de Loor (1983-1998)
1980-1982 voorzitter ir. M.J. Bottema
Dr. W.P.J. Lignac (1949-1984)Drs. C. van den Brandhof (1969-1982)Mw.dr. M.P.M. Erlee (1959-1998), ir. O.A.E. Wijnmalen (1965-1984), prof.ir. Y. Boxma (1968-1985), ir. J.H. van der Torren (1972-1983), R.R. Drion (1972-1984), Ir. M.J. Bottema (1975-1988), mr. R.R.J.F.H. Muller (1980-1990), dr. E. Talman (1981-1996)
1969-1980 voorzitter prof.ir. IJ. Boxma
Dr. W.P.J. Lignac (1949-1984)Drs. C. van den Brandhof (1969-1982)Mw.dr. M.P.M. Erlee (1959-1998), ir. G. van Iterson (1963-1975), mw.ir. H.F. Hazewinkel (1963-1972), ir. O.A.E. Wijnmalen (1965-1984), ir. J.H. van der Torren (1972-1983), R.R. Drion (1972-1984), ir. M.J. Bottema (1975-1988)
1959-1969 voorzitter prof.dr. ir. J.L. van Soest
Dr. W.P.J. Lignac (1949-1984)Dr. W.P.J. Lignac (1949-1969)Prof.dr. L. van der Pijl (1959-1963), dr. K.T.A. Halbertsma (1959-1963), mw.dr. M.P.M. Erlee (1959-1998), ir. G. van Iterson (1963-1975), mw.ir. H.F. Hazewinkel (1963-1972), ir. O.A.E. Wijnmalen (1965-1984), prof.ir. Y. Boxma (1968-1985)
1934-1959 voorzitter dr. A. Schierbeek
E.F. Hardenberg (1919-1949)
Dr. W.P.J. Lignac (1949-1984)
E.F. Hardenberg (1919-1949)
Dr. W.P.J. Lignac (1949-1969)
Dr. A.H. Borgesius, G. Doorman, dr. H.J. Coert, prof.dr. J. Kraus, mr. W.C. Beucker Andreae, mr. C.W. Schlingemann, dr. G.L. Voerman, J.J. Rambonnet, prof.ir. J.A. Grutterink, Y. van Wijngaarden, S.J. van den Bergh, dr. J.N. Elgersma, ir. H.J.M.W. de Quartel, dr.ir. J.A. Ringers, F. Hijmans, dr. J.N. van den Ende, mr. W.J. Cardinaal, ir. J.M. Op den Orth, prof.dr.ir. J.L. van Soest, ir. A.H. Kerstjens, dr. K.T.A. Halbertsma
1931-1934 voorzitter prof.dr. J. Kraus
E.F. Hardenberg (1919-1949)E.F. Hardenberg (1919-1949)dr. A.H. Borgesius, G. Doorman, dr. H.J. Coert, dr. A. Schierbeek, mr. W.C. Beucker Andreae, mr. C.W. Schlingemann, dr. G.L. Voerman
1926-1931 voorzitter D. Hannema
E.F. Hardenberg (1919-1949)E.F. Hardenberg (1919-1949)dr. A.H. Borgesius, G. Doorman, dr. H.J. Coert, W.C.J. Smit, prof.dr. J. Kraus, dr. A. Schierbeek, ir. A.Th. Kapteyn, mr. W.C. Beucker Andreae
1921-1926 voorzitter J.H. Beucker Andreae
E.F. Hardenberg (1919-1949)E.F. Hardenberg (1919-1949)D. Hannema, jhr. W. Witsen Elias, dr. A.H. Borgesius, ir. A. Vroesom de Haan, G. Doorman, G.L. Goedhart, dr. H.J. Coert, W.C.J. Smit, prof.dr. J. Kraus
1904-1921 voorzitter dr. E.H. Groenman
Dr. G.J.M. Coolhaas (1885-1919)
E.F. Hardenberg (1919-1949)
Dr. G.J.M. Coolhaas (1885-1919)
E.F. Hardenberg (1919-1949)
Jhr.dr. E.J.G. Everts, mr. R.Th. Bijleveld, dr. C.J.J. Ninck Blok, P.C. Evers, dr. H. de Zwaan, B.K.G. Rose, dr. T.W. Beukema, dr. H.J. Veth, J.H. Beucker Andreae, D. Hannema, jhr. W. Wilsen Elias, dr. A.H. Borgesius, jhr. O.J.A. Repelaer van Driel, ir. A. Vroesom de Haan, G. Doorman, G.L. Goedhart, dr. H.J. Coert
1898-1904 voorzitter N.Th. Michaelis
Dr. G.J.M. Coolhaas (1885-1919)Dr. G.J.M. Coolhaas (1885-1919)Dr. E.H. Groenman, jhr.dr. E.J.G. Everts, mr. R.Th. Bijleveld, dr. C.J.J. Ninck Blok, P.C. Evers, dr. R.S. Tjaden Modderman, dr. H. de Zwaan, E.K.G. Rose
1893-1898 voorzitter R.A.W. Sluiter
Dr. G.J.M. Coolhaas (1885-1919)Dr. G.J.M. Coolhaas (1885-1919)Dr. E.H. Groenman, jhr.dr. E.J.G. Everts, mr. R.Th. Bijleveld, dr. C.J.J. Ninck Blok, P.C. Evers, N.Th. Michaelis, dr. R.S. Tjaden Modderman, dr. H. de Zwaan
1888-1893 voorzitter W.C.A Staring
Dr. G.J.M. Coolhaas (1885-1919)Dr. G.J.M. Coolhaas (1885-1919)R.A.W. Sluiter, dr. E.H. Groenman, jhr.dr. E.J.G. Everts, dr. L.J. Egeling, J. van Rijn van Alkemade, mr. R. Th. Bijleveld, dr. C.J.J. Ninck Blok, P.C. Evers, dr. B. Carsten
1885-1888 voorzitter dr. L.J. Egeling
Dr. G.J.M. Coolhaas (1885-1919)Dr. G.J.M. Coolhaas (1885-1919)W.C.A. Staring, R.A.W. Sluiter, dr. E.H. Groenman, jhr.dr. E.J.G. Everts, J. van Rijn van Alkemade, F. de Bas, mr. R.Th. Bijleveld, dr. C.J.J. Ninck Blok
1882-1885 voorzitter R.A.W. Sluiter
Dr. G.H. Muller (1840-1885)Dr. G.H. Muller (1840-1885)W.C.A. Staring, C.T. van Meurs, dr. J. Bosscha, dr. H. van Cappelle, dr. E.H. Groenman, jhr. dr. E.J.G. Everts, dr. L.J. Egeling, F. de Bas, J. van Rijn van Alkemade
1859-1882 voorzitter dr. A. Vrolik
Dr. G.H. Muller (1840-1885)Dr. G.H. Muller (1840-1885)E. Canneman, dr. F.J. van Maanen, mr. A.G.C. Alsche, jhr. L. de Witte van Citters, jhr.mr. H.J. Caan, D.J.H. Boellaard, mr. A.J.F. de Bordes, W.C.A. Staring, mr. P. Elias, F.A.T. Delprat, C.T. van Meurs, jhr. J. Westpalm van Hoorn van Burgh, J.M. Obreen, dr. J. Bosscha, dr. H.C. Kips, R.A.W. Sluiter, dr. H. van Capelle, dr. M. Salverda
1793-1859 voorzitterschap wisselt maandelijks
Mr. P.A.R. van Ouwenaller
J.F. Eifferts
Mr. J.C. van de Kasteele
Mr. B. van der Haer
G.J. van der Boon Mesch
Mr. G.W. Verwey Mejan
Mr. A.G.C. Alsche
Jhr.mr. A.J. v.d. Helm
Dr. A. Vrolik
Mr. P.A.R. van Ouwenaller
Mr. B. van der Haar
Mr. P.A.R. van Ouwenaller, J.F. Eifferts, mr. J.C. van de Kasteele, mr. B. van der Haer, G.J. van der Boon Mesch, P.K. van der Goes, J. van Cleef, mr. F.G. Alsche, L.A. van Meerten, dr. J. Covyn Terbruggen, R. Wilding, mr. P. van Buren, dr. P. de Riemer, J. Meerman, A. van Linden van den Heuvell, J. Scheltema, ds. R.P. van de Kasteele, H. van Roijen, S.P. van Swinden, E. Canneman, dr. E.J. van Maanen, mr. D.J. Heeneman, mr. G.W. Verwey Mejan, L.C.R. Copes van Cattenburch, J.G.P. Certon, dr. G. Simons, mr. A.G.C. Alsche, jhr. L. de Witte van Citters, B.F. baron van Verschuer, jhr.mr. A.J. van der Helm, jhr.mr. H.J. Caan, jhr. F. de Stuers, F.C. List, jhr.mr. M.W. de Jonge van Campens Nieuwland, D.J.H. Boellaard, J.C. Rijk, dr. A. Vrolik, mr. A.J.F. de Bordes
De vereniging is opgericht door: mr. F.G. Alsche, mr. P. van Buren, A. van der Laar, A. Laurillard dit Fallot, dr. J. Covyn Terbruggen.