Anton Kalff

Anton Kalff (secretaris)

Anton is secretaris bestuurszaken en contactpersoon scholen. Hij heeft wiskunde in Leiden gestudeerd en is sinds 1984 wiskundeleraar aan het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum te Den Haag. Hij heeft belangstelling voor exacte wetenschap, Bach en taalkunde.