Fons Verbeek

Fons Verbeek

Fons is gepromoveerd aan de TU Delft bij Technische Natuurkunde in 3D beeldvorming en patroonherkennen. Thans is hij hoogleraar bij het Leiden Instituut voor Advanced Computer Science – het informatica instituut van de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek richt zich op de computationele beeldvorming, patroonherkennen en wiskundige modellen. In de toepassingen richt zijn onderzoek zich voornamelijk op de levenswetenschappen.