Lex Zandee

Lex Zandee (penningmeester)

Lex is gepromoveerd in de wis-natuurkunde. Nu gepensioneerd maar nog steeds heel geïnteresseerd in het onderzoek bij de exacte vakken.