013groot

13. Rad van Barlow

Dit apparaat is uitgevonden door Peter Barlow in 1822. Het getande metalen rad hangt in een geleidende oplossing (destijds werd kwik gebruikt). Het geheel vormt via de as van het rad een elektrisch circuit. Door het rad loodrecht binnen een magneetveld (magneet niet getoond) te plaatsen en spanning aan te brengen, gaat het rad draaien. Hiermee wordt het principe van de elektromotor gedemonstreerd.