Lidmaatschap

Lidmaatschap

Het lidmaatschap biedt u de volgende voordelen:

    • U kunt het hele seizoen de lezingen van Diligentia - vijftien in totaal - bezoeken.
    • Desgewenst kunt één introducé meenemen, dit geldt zowel voor de lezingen als bij speciale door de vereniging georganiseerde gelegenheden, bijv. een excursie.
    • U ontvangt aan het begin van het seizoen een programmaboekje met titels, sprekers en samenvattingen van alle lezingen.

  • Aan het einde van het seizoen ontvangt u het in kleur gedrukte jaarboek waarin alle sprekers hun lezingen op papier hebben gezet.
  • Voor iedere lezing ontvangt u een herinneringsmail met de naam van de spreker, de titel en een samenvatting. In deze mail staat ook een directe link naar de livestream zodat u de livestream thuis kunt volgen zonder eerst te hoeven inloggen op de website.
  • Op de website vindt u alle verenigingsinformatie en kunt u alle video’s van de lezingen terugkijken, oude manuscripten en jaarboeken inzien, enz. enz.

Het lidmaatschap kost € 35,- per verenigingsjaar van 1/7 – 30/6 (het lezingenseizoen loopt van september tot mei).
Studenten en scholieren betalen € 7,50 per verenigingsjaar (zij krijgen geen jaarboek, dit is desgewenst wel apart te koop).
Het is voor de herinneringsmails en overige communicatie belangrijk dat wij uw email adres hebben!

Jaarboek

De leden ontvangen in het 3e kwartaal een gedrukte versie van het nieuwe jaarboek. Dit volledig in kleur gedrukte boek bevat de lezingen van het afgelopen seizoen en veel verenigingsinformatie. Het jaarboek is ook als pdf in te zien op de website en te downloaden. Wilt u geen (papieren) jaarboek ontvangen, stuur dan een bericht naar het bestuur.

Lid worden

Lid worden kan eenvoudig online.

U moet alle gevraagde velden invullen en daarna afrekenen via iDeal. Wanneer de betaling is gelukt, krijgt u binnen enkele minuten een e-mail ter bevestiging (wanneer u geen email hebt gekregen, wilt u dan ook even in uw spam box kijken?), met daarin informatie over het lidmaatschap en een barcode met uw lidnummer. Het lidnummer geeft direct toegang tot de delen van de website die alleen voor leden toegankelijk zijn. De barcode is nodig voor de toegang tot de lezingavonden, u kunt deze tonen met een smartphone of op papier. De vereniging geeft standaard geen ledenpassen meer uit, maar desgewenst kunt u wel zo'n plastic pasje aanvragen bij het bestuur.
Ieder nieuw lid kan op lezingenavonden in het theater een programmaboekje en het nieuwste jaarboek afhalen bij de bestuurstafel in de foyer.

Wordt u later in het seizoen lid, dan bedraagt de contributie:
€ 5,-  x 'het aantal lezingen nog te gaan' + € 5,- voor de online video's achter wachtwoord.

Lidmaatschappen lopen tot het einde van het verenigingsjaar (30 juni) en worden telkens stilzwijgend verlengd.

Contributiebetaling

In de zomer voor aanvang van het nieuwe lezingenseizoen ontvangt ieder lid een verzoek om de contributie te betalen.
U kunt zelf op ieder moment controleren of u de contributie al heeft betaald en indien niet, deze direct per iDeal voldoen.

Als u uw lidnummer (dit staat onder de barcode op uw lidmaatschapsbewijs) en achternaam invult, zoekt het systeem voor u op of u dit seizoen al betaald heeft en vermeldt dan de datum. Als u nog niet betaald heeft, wordt u doorgeleid naar het iDeal betalingsscherm en kunt u de voor u geldende contributie eenvoudig en snel voldoen.

Opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap moet uiterlijk 1 maand voor afloop van het verenigingsjaar, dus voor 1 juni via een bericht naar het bestuur. U ontvangt van ons een bevestiging van uw uitschrijving als lid. Een opzegging die gedaan wordt na het verzoek om contributie te betalen, kan pas na afloop van het nieuwe verenigingsjaar, dus per 30 juni van het eerstvolgende jaar, ingaan en ontslaat u niet van de verplichting om contributie te betalen.

Wijziging lidgegevens

Wijzigingen van uw gegevens (postadres, emailadres, soort lidmaatschap, enz.) kunt u doorgeven via een bericht aan het bestuur. U ontvangt van ons een bevestiging zodra de wijziging is opgenomen in het ledenbestand.