Nieuws

Verenigingsnieuws

Excursie gaat dit seizoen niet door

Excursie, Nieuws |

Er is helaas te weinig belangstelling onder de leden voor een dagexcursie naar het DIFFER instituut in Eindhoven. Het bestuur vermoedt dat dit gebrek aan belangstelling niet met het programma te maken heeft maar met de nog steeds niet geweken zorgen over corona besmettingen. Immers een paar uur met een groep van 40 – 50 personen in een autobus maakt onvermijdelijk deel uit van zo’n dagexcursie.
In de periode 20 oktober tot 1 december 2022 is een interessepeiling gehouden via de website. Op 3 lezingavonden, de algemene ledenvergadering en in de herinneringsmails is deze interessepeiling aangekondigd, zodat het bestuur er vanuit gaat, dat iedereen die mogelijk belangstelling heeft, is bereikt en geruime tijd in de gelegenheid is geweest om te reageren.

De 2022 Nobelprijs Verklaard lezing

Nieuws |

Op 17 april 2023 zal dr. G.L. (Gerrit) Dusseldorp van de Universiteit Leiden de Nobelprijs Verklaard lezing houden. Naar aanleiding van de toekenning van de 2022 Nobelprijs voor Geneeskunde aan Svante Pääbo zal zijn onderzoek naar de menselijke evolutie worden toegelicht door Gerrit Dusseldorp en in het bijzonder spreken over de complementaire gegevens uit de paleo-antropologie, paleo-genetica en archeologie bij onderzoek naar de evolutie van de mens.
Nadere informatie volgt binnenkort.

Datumwijziging in lezingenschema 2023-2024

Nieuws |

In het op 29 oktober 2022 gepubliceerde lezingenschema van volgend verenigingsjaar is op verzoek van het theater een wijziging aangebracht, nl. de geplande datum 9 oktober 2023 is nu 2 oktober 2023.

Betalingen op website weer mogelijk

Nieuws |

De afgelopen 7 dagen was het niet mogelijk om op de website kaartjes te kopen, contributie te betalen, enz. Alles waaraan een financiële iDeal transactie te pas kwam, bleek onmogelijk door een administratief probleem. Inmiddels is dit opgelost en functioneert alles weer naar behoren.
Onze excuses voor het ongemak.

Datums lezingavonden seizoen 2023-2024

Nieuws |

Dit zijn de datums voor de lezingavonden in het volgende seizoen, zoals gebruikelijk maandagavonden met een aanvangstijd van 20:00 uur:

2023
11 sept (extra avond voor het lustrum),
25 sept,
  9 okt,
23 okt,
  6 nov,
20 nov,
  4 dec,
18 dec,

2024
15 jan,
29 jan,
12 feb,
26 feb,
11 mrt,
25 mrt,
  8 apr,
22 apr.