Nieuws

Verenigingsnieuws

Enquete lezingenseizoen

Nieuws |

De enquete over het lezingenseizoen waarvoor de leden zijn uitgenodigd is op 15 mei afgesloten. De ingediende formulieren worden nu verwerkt, binnenkort zullen de resultaten gepresenteerd worden op de website. Daarna zal ook de trekking worden verricht voor de verloting onder de deelnemers van 10 exemplaren van het Cahier Biowetenschappen en Maatschappij: ‘Miniorganen op chips’.

Lezingenprogramma 2021-2022

Nieuws |

Het lezingenprogramma 2020-2021 is met het Diligentiadebat op 10 mei ten einde gekomen. Het nieuwe programma wordt uiterlijk in augustus op de website gepubliceerd. Leden ontvangen dan ook de het nieuwe programmaboekje en de jaarlijkse zomerbrief vol informatie.

Datumwijziging in lezingenschema 2021-2022

Nieuws |

Er is opnieuw een datum gewijzigd in het lezingenprogramma voor het komende seizoen 2021-2022. 3 januari 2022 komt te vervallen, omdat het in de vakantie valt en te dicht op Nieuwjaarsdag zit. Er is een nieuwe datum toegevoegd aan het einde van het seizoen, nl. 25 april. De volgende data zijn nu vastgelegd, zoals gebruikelijk maandagavonden met een aanvangstijd van 20:00 uur:
2021
13 sept
4 okt
18 okt
1 nov
15 nov
29 nov
13 dec

2022
17 jan
31 jan
14 feb
28 feb
14 mrt
28 mrt
11 apr
25 apr

Technisch probleem bij lezing 29 maart

Nieuws |

Tot onze spijt kon de lezing van 29 maart niet doorgaan omdat bij aanvang ervan technische problemen optraden die niet ter plekke opgelost konden worden: één van de laptops die voor de livestream gebruikt worden, heeft de geest gegeven. De lezing wordt ingehaald op maandag 10 mei.
Het bestuur is ondertussen begonnen met het oplossen van het probleem. Er zijn geen consequenties voor de eerstvolgende lezing die al op 12 april plaatsvindt, de Nobelprijs Verklaard lezing. Normaliter is dat de laatste lezing van het seizoen, maar nu volgt 4 weken later dus de herkansing voor het Diligentia Debat.
Onze verwachtingen van deze debatavond (een Diligentia primeur) waren hooggespannen, ook de sprekers keken er zeer naar uit. Daarom hopen we dat u ondanks de late datum in het seizoen toch in groten getale het debat zult volgen.

Laatste lezing dit seizoen ook livestream

Nieuws |

Het bestuur heeft in haar vergadering op 17 maart besloten dat ook de laatste lezing van dit seizoen op 12 april uitsluitend als livestream te volgen zal zijn. Afsluiting met een zaallezing zit er dus helaas niet meer in.
We hopen dat in het nieuwe seizoen 2021-2022 de lezingen weer in de zaal kunnen plaats vinden met benutting van de volledige zaalcapaciteit. Overigens zullen de livestreams blijven. Alle lezingen die in het theater Diligentia worden gehouden zullen ook thuis via livestream te bekijken zijn met de mogelijkheid om interactief vragen te stellen.