Nieuws

Verenigingsnieuws

Email berichten Diligentia

Nieuws |

Wegens aanhoudende problemen met de verzending van email berichten (elke 9 dagen voor een lezing verzenden we automatisch een herinneringsmail aan alle leden, dat zijn ruim 500 emails), hebben we de verzending wat aangepast met ingang van 23 september 2023. Mails worden voortaan verzonden door “secretaris@natuurwetenschappen-diligentia.nl”. De persoonlijke tenaamstelling in de aanhef is vervangen door “Geacht lid” om de verzending eenvoudiger mogelijk te maken. Nadeel hiervan is dat er een kans bestaat dat de mail in de spambox of junkmailbox terecht komt. Als dit het geval is, open de mail dan en geef eenmalig aan dat dit geen spam is, zodat het afzenderadres in de lijst met vertrouwde adressen van uw mailprogramma wordt opgenomen. Mogelijk moet u deze actie uitvoeren op de webmail pagina van uw mailprovider.
Als u ons met een antwoordmail doorgeeft dat de mail bij u in de spambox terecht kwam, hebben wij een indruk of het om veel gevallen gaat en of verdere maatregelen nodig zijn. Als het niet lukt om de mails als vertrouwd aan te merken, horen wij het ook graag, maar neem in dat geval eerst contact op met de helpdesk van uw emailprovider voor een oplossing.

Spel Elementary

Nieuws |

Op onze zeer geslaagde lustrumavond hebben we de sprekers een spel cadeau gedaan. Dit spel heet Elementary en is gebaseerd op de eigenchappen van de elementaire deeltjes in de natuurkunde.  Het spel is vorig jaar ontwikkeld door Serafine Beugelink, een natuurkunde student in Leiden.

Verschillende leden toonden belangstelling in dit spel, daarom geven op verzoek hier de link naar de website waarop het te vinden is.

https://elementarythegame.com

Langdurig lidmaatschap ten einde

Nieuws |

Onlangs bereikte ons het droeve bericht dat ons lid mw. P.C. Berkhuijsen-van Varik in december 2022 is overleden. Zij is in 1953 lid geworden van Diligentia en is met veel enthousiasme bijna 70 jaar lid geweest, waarschijnlijk een record in onze vereniging. Het bestuur kan het niet exact nagaan, want de datum van inschrijving van nieuwe leden wordt pas sinds 2010 vastgelegd in onze digitale ledenlijst, maar in dit geval weten we het uit een gesprekje tijdens een van de lezingavonden.
Als er leden zijn die ook zo lang of langer lid zijn, laat het ons weten via het contactformulier.

Algemene Ledenvergadering op 20 november 2023

Nieuws |

Dit seizoen zal de Algemene Ledenvergadering plaats vinden op maandag 20 november 2023, na afloop van de lezing door prof. Vermeulen over “Het exposoom en gezondheid”. Drie weken van tevoren ontvangt u de uitnodiging en de vergaderstukken per email.
Het bestuur hoopt dat deze vroegtijdige aankondiging zal leiden tot de aanwezigheid van een flink aantal leden.

Lezingenseizoen 2023-2024 in aantocht

Nieuws |

De zomer is nog volop aanwezig, maar het nieuwe lezingenseizoen van Diligentia komt snel dichterbij.

Op 10 augustus 2023 heeft het bestuur de traditionele zomerbrief met het nieuwe programmaboekje op de post gedaan. Het nieuwe programma en het boekje staan al op de website.
Het vullen en verzendklaar maken van de enveloppen door bestuursleden Tonny Regensburg en Peter Hoogeboom en vrijwilligster Femke Rienstra is hier in volle gang.
Alle leden ontvangen de brief in de komende week. Mocht u 17 augustus nog niets ontvangen hebben of als u vragen heeft, neem dan contact op met het bestuur.
Speciale aandacht vragen we voor contributiebetaling, dat kan eenvoudig op de pagina Lidmaatschap bij het hoofdstukje Contributiebetaling.

 

Het nieuwe jaarboek met o.a. de lezingen van het afgelopen seizoen wordt momenteel gedrukt. Het boek met 168 pagina’s boordevol informatie valt bij de leden op de mat nog voor de lustrumbijeenkomst (hebt u zich al aangemeld?).
Uiterlijk begin september zal op de website ook de elektronische versie (pdf file) beschikbaar komen en wordt het lezingenarchief aangevuld met de nieuwe artikelen en video’s.