Nieuws

Verenigingsnieuws

controlevraag op contactformulier

Nieuws |

Onze website wordt in toenemende mate bezocht door computer robots, die aan het bestuur automatisch ingevulde contactformulieren sturen. Vaak in het Russisch en nooit echt voor ons van waarde. Om deze stroom wat in te dammen, hebben we een controlevraag toegevoegd aan het contactformulier, die bij een fout antwoord het indienen van het formulier tegenhoudt.
We hopen dat u begrip zult opbrengen voor deze extra vraag, die ogenschijnlijk nutteloos is, maar het bestuur wel helpt bij het in toom houden van binnenkomende berichten.

Lezingen in het nieuwe seizoen weer in de zaal

Nieuws |

Nog met enig voorbehoud rekenen we erop dat de lezingen vanaf september 2021 weer in de zaal zullen worden verzorgd. Via een simultane live-stream zal het mogelijk blijven om de lezingen ook vanuit huis te volgen.

Virgo excursie (Pisa) schuift naar later stadium

Excursie, Nieuws |

De geplande excursie naar de Virgo meetopstelling voor gravitatiegolven nabij Pisa, Italië is voor langere tijd uitgesteld door het bestuur, gelet op alle onzekerheden met betrekking tot reis en verblijf in de steeds wisselende coronaomstandigheden. Na de aanpassingen die nu uitgevoerd worden aan de meetopstelling, zal deze ca. een jaar in bedrijf zijn, waarna een nieuwe periode wordt verwacht waarin de metingen stil liggen en de opstelling door ons bezocht kan worden. Dat zal niet eerder dan in 2023 zijn. Om die reden is de informatie over de excursie voor nu verwijderd van de website. Te zijner tijd zal het bestuur opnieuw bekijken of een excursie haalbaar is en de belangstelling onder de leden opnieuw inventariseren.

Resultaten ledenenquete

Nieuws |

De binnengekomen antwoorden van de onlangs gehouden ledenenquete zijn geinventariseerd.
Het bestuur is tevreden over de resultaten, de algemene teneur is zeer positief:

  • Er waren 36 respondenten, weliswaar een klein percentage van ons totale ledenbestand, maar wel een flink deel van de leden die afgelopen seizoen alle lezingen hebben gevolgd.
  • Streaming werd gewaardeerd, en de meeste respondenten bevelen aan om er mee door te gaan. Dit is nauwelijks extra werk en faciliteert leden op afstand. We verwachten hierdoor geen grote terugloop van zaalbezoek.
  • De af en toe genoemde geluidsproblemen zijn na de eerste lezingen opgelost. Het geluid is nu aan de uitzendkant optimaal. Als er individueel toch nog problemen zijn, zitten die waarschijnlijk bij de apparatuur van de betreffende toehoorders zelf.
  • De didactiek is volgens de respondenten niet altijd optimaal. Het bestuur zal proberen daar nog verdere verbetering in te brengen door meer vooroverleg met de sprekers.

Enquete lezingenseizoen

Nieuws |

De enquete over het lezingenseizoen waarvoor de leden zijn uitgenodigd is op 15 mei afgesloten. De ingediende formulieren worden nu verwerkt, binnenkort zullen de resultaten gepresenteerd worden op de website. Daarna zal ook de trekking worden verricht voor de verloting onder de deelnemers van 10 exemplaren van het Cahier Biowetenschappen en Maatschappij: ‘Miniorganen op chips’.