Nieuws

Verenigingsnieuws

Vooraankondiging Lustrum

Nieuws |

In het komend jaar, 2023, vieren we het 46e lustrum van KNM ‘Diligentia’. We zullen dit vieren met een speciaal programma op maandagavond 11 september 2023. Die avond zullen wetenschap en muziek samenkomen in een unieke voorstelling in ons mooie theater. Reserveer die datum!

Algemene Ledenvergadering op 21 november 2022

Nieuws |

De algemene ledenvergadering van de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde Diligentia zal op maandag 21 november 2022 na afloop van de lezing van dr. B.S. (Bernadette) de Bakker plaats vinden. Het bestuur zou het zeer op prijs stellen indien u na de lezing nog kan blijven voor deze vergadering. Binnenkort ontvangt u de uitnodiging via email. Deze komt ook op de ALV pagina te staan. Ook is daar voor de thuisblijvers een livestream van de vergadering te bekijken.

Interessepeiling Diligentia excursie

Excursie, Nieuws |

Na de fantastische lezing van prof. Richard van de Sanden in maart 2021 kregen we de unieke gelegenheid om met een groep het onderzoeksinstituut DIFFER in Eindhoven te bezoeken. Helaas is dat tot op heden nog niet gelukt vanwege de corona pandemie.
Onlangs heeft prof. V.d. Sanden op onze vraag of een bezoek weer mogelijk is, positief gereageerd. Voordat wij tijd en energie steken in het organiseren hiervan, willen we ons er van overtuigen dat er voldoende belangstelling is om met een flinke groep leden in een touringcar naar Eindhoven te reizen voor een bezoek aan DIFFER. Daarom is er een interessepeiling gestart op de pagina Excursie. Daar vindt u ook meer informatie over DIFFER.
De interessepeiling is beschikbaar tot medio november. Als dan blijkt dat er voldoende deelnemers te verwachten zijn, zullen we de organisatie ter hand nemen voor een bezoek in maart 2023.

Jaarboek #100 is digitaal beschikbaar

Nieuws |

Het nieuwe jaarboek no. 100 is vanaf nu beschikbaar op de website. Het is in te zien en te downloaden via de pagina Jaarboeken. De gedrukte versie is aan de leden per post verzonden.
De artikelen en de video’s van het afgelopen seizoen zijn opgenomen in het Lezingenarchief.
De winnaars van de Diligentiaprijs voor scholieren van dit jaar zijn hier te vinden.

Zomerbrief 2022

Nieuws |

Vandaag, 12 augustus 2022, heeft het bestuur de traditionele zomerbrief met het nieuwe programmaboekje op de post gedaan. Het waren 550 brieven en boekjes die in enveloppen moesten, dus een aardige klus!
Alle leden ontvangen de brief in de komende week. Mocht u vrijdag 19 augustus nog niets ontvangen hebben of als u vragen heeft, neem dan contact op met het bestuur.
In de brief wordt u ook verzocht de contributie voor het nieuwe seizoen te voldoen, dat kan eenvoudig op de pagina Lidmaatschap bij het hoofdstukje Contributiebetaling.