Nieuws

Verenigingsnieuws

Jaarboek no. 100 wordt gedrukt

Nieuws |

Het nieuwe jaarboek met o.a. de lezingen van het afgelopen seizoen wordt momenteel gedrukt in een oplage van 575 stuks. Het boek met 160 pagina’s boordevol informatie valt bij de leden op de mat nog voor de eerste lezing van het nieuwe seizoen, dus voor 12 september, mogelijk al rond 1 september.
Omstreeks die tijd zal op de website ook de elektronische versie (pdf file) beschikbaar komen en wordt het lezingenarchief aangevuld met de nieuwe artikelen en video’s.
Het is nu niet meer mogelijk om u aan of af te melden voor de automatische toezending van dit jaarboek. Standaard krijgen alle gewone leden en de scholierenprijswinnaars het jaarboek toegezonden. Alleen zij die zich in het verleden hebben afgemeld voor de gedrukte versie, ontvangen het niet.

Dr. Stef Lhermitte wint Noorderheide prijs 2022

Nieuws, Wetenswaardigheden |

Ieder jaar reikt de Stichting Elise Mathilde Fonds in samenwerking met de Commissie Maatschappelijke Cohesie Noorderheide een prijs uit aan de Diligentia spreker die met zijn activiteiten op de langere termijn bijdraagt aan de maatschappelijke cohesie in Nederland. De prijs bestaat uit het beschikbaar stellen ‘om niet’ van Landgoed Noorderheide voor een retraite weekend van de onderzoeksgroep van de spreker.
De prijs voor de spreker van het afgelopen seizoen is gegaan naar Dr. S.L.M. (Stef) Lhermitte van Technische Universiteit Delft. Zijn lezing getiteld "Antarctica: een onzeker zwaargewicht voor de zeespiegel" vond als Kennismakingslezing plaats op 13 september 2021 en genoot ruime belangstelling. De video-opname van de lezing staat tot ca. begin september 2022 op de pagina Recente video's, en staat daarna met het bijbehorende artikel in het Lezingenarchief.
Het bestuur feliciteert Stef Lhermitte van harte met de prijs en wenst hem en zijn groep een goed en succesvol weekend toe in het mooie landgoed. Tevens bedanken wij de Stichting Elise Mathilde Fonds en de Commissie Maatschappelijke Cohesie Noorderheide voor het al vele jaren aanbieden van deze unieke prijs. In het bijzonder gaat onze dank ook uit naar mevrouw Pien van der Hoeven van de stichting, zij is verantwoordelijk voor het contact tussen de Stichting en Diligentia.

Dr. Stef Lhermitte, TU Delft

Interieur van het prachtige landgoed Noorderheide

Diligentiaprijs voor scholieren: winnaars 2022

Nieuws |

De afgelopen weken zijn weer de Diligentiaprijzen uitgereikt aan eindexamen kandidaten met uitmuntende beta resultaten van de scholen die lid zijn van Diligentia. In september, als het jaarboek verschijnt, kunt u foto’s en meer informatie zien. Nu geven we alvast de namen van de winnaars:
Vrijzinnig-Christelijk Lyceum:             Lucas Anderson
Christelijk Gymnasium Sorghvliet:    August Schipper
Maerlant Lyceum:                                Marie-Lou Honig
Segbroek College:                                Kim Schildmeijer, Nikki Schildmeijer
Gymnasium Haganum:                       Midas van Winden
St.-Maartenscollege:                            Marenthe de Jong, Aniek de Veld
Haags Montessori Lyceum:                 Lisa van de Kamp
Edith Stein College:                              Berfin Yuseinova

De prijs houdt o.a. een jaar lang gratis lidmaatschap van Diligentia in. We feliciteren alle winnaars van harte met hun prijs en hopen ze regelmatig te zien bij de lezingen en natuurlijk nog veel van ze te horen als zij zich verder ontwikkelen in een beta richting.

Wijziging in datumschema seizoen 2022-2023

Nieuws |

Op verzoek van het theater Diligentia wordt in verband met een ander event onze lezing van maandag 10 oktober 2022 verplaatst naar 17 oktober. Dit betekent dat we eenmalig een tussenpoze van 1 week hebben tussen twee lezingen, want de eerstvolgende lezing is 24 oktober. Het programma wordt in de loop van de zomer bekend gemaakt. Alle data van het nieuwe lezingenschem kunt u vinden in het nieuwsbericht van 1 november 2021.

Bestuurswissel bij Steunstichting

Nieuws |

Dorine Schenk is per 1 maart 2022 Anton Kalff opgevolgd als secretaris en penningmeester van onze Steunstichting (formele naam: Stichting tot Steun aan Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde Diligentia). Anton heeft die functie vanaf de oprichting vervuld.
De Stichting is op 20-12-2006 opgericht, met als doel:
Het beheren van het vermogen dat ontstaan was uit de verkoop van twee globes en een aantal boeken en het aanwenden van de rente uit dit vermogen voor bijzondere activiteiten van de Vereniging. O.a. de Jong Diligentiaprijzen, posters en flyers zijn door de Stichting betaald.