Nieuwe ontwikkelingen in de wetenschap:
lezingen door vooraanstaande onderzoekers,
september-december 2019

Korte omschrijvingen van de lezingen vindt u in het Diligentia programma-boekje 2019-2020.


Dr. Jason Hessels, 23 september 2019
Pulsars: kosmische vuurtorens


Dr. O.E. (Odette) Scharenborg, 7 oktober 2019
Mens-machine interactie


Prof.dr. L.J. (Louis) Bont, 21 oktober 2019
Structurele biologie leidt tot een vaccin tegen longontsteking bij zuigelingen


Dr. M.F. (Femke) de Jong, 4 november 2019
De oceaancirculatie in een veranderend klimaat

.