Zusterverenigingen
Natuur-en Letterkundig Genootschap Physica Alkmaar www.genootschap-physica.nl
Hollandse Mij voor Wetenschappen Haarlem www.hollmij.nl
Teylers stichting Haarlem www.teylersmuseum.nl
Genootschap ter bevordering van Natuur-, Genees-, en Heelkunde Amsterdam www.science.uva.nl/genootschap/ngh
Natuurkundig Genootschap “Wessel Knoops” Arnhem www.wesselknoops.nl
Natuurkundig Genootschap Tiel Tiel http://physicatiel.wordpress.com/
Natuurwetenschappelijk Genootschap Assen www.nwg-assen.nl
Koninklijk Natuurkundig Genootschap Groningen www.kng-groningen.nl
Natuurwetenschappelijk Gezelschap Leiden Leiden www.universiteitleiden.nl/ngl
Kon Zeeuws Genootsch der Wetenschappen Middelburg www.zeeuwsgenootschap.nl
Natuurkundig Gezelschap Middelburg www.ngm1780.nl/
Rotterdams Natuurkundig Genootschap Rotterdam www.rotterdamsnatuurkundiggenootschap.nl
Bataafs Genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte Rotterdam www.bataafschgenootschap.nl
Natuurkundig Gezelschap Utrecht www1.phys.uu.nl/nat-gez/
Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen Utrecht www.pugutrecht.nl
Natuurwetenschappelijk Gezelschap Wageningen www.nwgwageningen.nl
Vereniging “Het Nederlands Natuur- en Geneeskundig Congres” Amsterdam www.nngc.nl