Peter Sterk

Peter Sterk (voorzitter)

Naast zijn voorzitterstaak zorgt Peter voor het lezingenprogramma en het programmaboekje. Hij is medicus en emeritus aan de Universiteit van Amsterdam op het gebied van de pathofysiologie van chronische longziekten. Zijn onderzoek richt zich vooral op moleculaire vingerafdrukken van verschillende uitingsvormen (fenotypen) van astma, COPD en longkanker.