012groot

12. Batterij voor knalgasontsteking

De vier kanonnetjes horen bij het donderkerkje. Deze werden met een gasmengsel geladen, en via de koperdraad met een vonkontlading tot ontbranding gebracht. Hierbij gaven zij een knal die bij de proeven met het donderkerkje het geluid van de donder nabootsten.