Zomerbrief verzending

Het nieuwe lezingenseizoen staat weer voor de deur. Over een maand is het zover! Enkele bestuursleden hebben vandaag in een paar uurtjes ruim 550 enveloppen gevuld met de zomerbrief en het nieuwe programmaboekje. Dankzij het …

Resultaten ledenenquete

De binnengekomen antwoorden van de onlangs gehouden ledenenquete zijn geinventariseerd. Het bestuur is tevreden over de resultaten, de algemene teneur is zeer positief: Er waren 36 respondenten, weliswaar een klein percentage van ons totale ledenbestand, …

Enquete lezingenseizoen

De enquete over het lezingenseizoen waarvoor de leden zijn uitgenodigd is op 15 mei afgesloten. De ingediende formulieren worden nu verwerkt, binnenkort zullen de resultaten gepresenteerd worden op de website. Daarna zal ook de trekking …