Resultaten ledenenquete

De binnengekomen antwoorden van de onlangs gehouden ledenenquete zijn geinventariseerd. Het bestuur is tevreden over de resultaten, de algemene teneur is zeer positief: Er waren 36 respondenten, weliswaar een klein percentage van ons totale ledenbestand, …

Enquete lezingenseizoen

De enquete over het lezingenseizoen waarvoor de leden zijn uitgenodigd is op 15 mei afgesloten. De ingediende formulieren worden nu verwerkt, binnenkort zullen de resultaten gepresenteerd worden op de website. Daarna zal ook de trekking …